گازهای صنعتی

Slide background

گازهای صنعتی

گازها

گاز

  • تولید و عرضه گازهای خالص آزمایشگاهی شامل: هیدروژن، هلیوم، نیتروژن، آرگون، اکسیژن، دی اکسید کربن، منو اکسید کربن، متان، اتان، اتیلن، استیلن و گازهای هیدروکربوری دیگر.
  • تولید و عرضه گازهای صنعتی با خلوص صنعتی و در مقیاس گسترده و جزئی.
  • تولید و عرضه گازهای ترکیبی دو و چند جزئی در مقیاس درصد و ppm جهت مصارف صنعتی، انواع جوشکاری، کالیبراسیون، لیزر، نیمه هادیها، تولیدات طبی، فرآوری محصولات کشاورزی، بسته بندی محصولات خوراکی، دستگاههای کوانتومتر و ….

گاز اکسیژن

اکسیژن یک پنجم جو را تشکیل میدهد. اکسیژن در دمای منفی 184 درجه سانتیگراد، مایعی شفاف و به رنگ آبی خیلی کمرنگ است. کلیه عناصر به جز گازهای خنثی با اکسیژن ترکیب میشوند.

گاز نیتروژن

نیتروژن عمده جو را تشکیل میدهد. با برخی از فلزات فعال نظیر لیتیوم و منیزیوم ترکیب میشود و گونه ای از نیتراتها را تشکیل میدهد.

گاز هیدروژن

هیدروژن، سبکترین گاز شناخته شده است و با چگالی هفت صدم درصد. هیدروژن در بسیاری از مواقع با شعله غیر قابل دید میسوزد.

گاز آرگون

از گازهای نادر است. در دمای اتاق به هیچ شکل ترکیبی شیمیایی شناخته نشده است و به مقدار کمی در آب محلول است.

میکس

به ترکیبی دو یا چند گانه از گازهای صنعتی اطلاق میگردد.