اکسیژن مایع

اکسیژن مایع (دمای جوش -182 درجه سانتیگراد) (حمل و نگهداری: مخازن کرایوجنیک) (اکسید کننده)

اکسیژن در دما و فشار استاندارد به صورت گاز است که حاوی دو اتم اکسیژن به فرمول شیمیایی O۲ است. اکسیژن عنصر مهم هوا است و از طریق عمل فتوسنتز گیاهان تولید شده و برای تنفس حیوانات لازم است. واژه اکسیژن از دو واژه یونانیOxus(ترش) و Gennan (زایش) ساخته شده است یعنی چیزی که از آن ترشی پدید می‌آید.

اکسیژن مایع و جامد رنگ آبی کمرنگ داشته و هر دو بسیار پارامغناطیس می‌باشند، اکسیژن مایع معمولاً با عمل تقطیر جزئی هوای مایع به دست می‌آید. درصد حجمی اکسیژن ۲۰٪ است.

چگالی اکسیژن مایع برابر 1141 کیلوگرم در هر متر مکعب است بنابراین یک لیتر (یک هزارم متر مکعب) از اکسیژن مایع برابر 1.141 کیلوگرم خواهد بود.