آرگون مایع

آرگون مایع (دمای جوش -186 درجه سانتیگراد) (بی رنگ، بی بو و غیر خورنده) (تحصیل گاز از راه تقطیر هوا)

آرگون متعلق به خانواده گازهای نادر است که تقریبا 1٪ از جو زمین را تشکیل می دهد. آرگون بیشتر در حالت گاز طبیعی مورد استفاده قرار می گیرد. به طور گسترده ای در صنعت روشنایی برای پر کردن لامپ ها و با ترکیبی از گازهای نادر دیگر برای پر کردن لامپ های ویژه و لوله ها برای جلوه های رنگی خاص استفاده می شود. صنعت جوشکاری با استفاده از آرگون به عنوان یک گاز محافظ برای محافظت از فلز در برابر اکسیداسیون در طی جوشکاری استفاده می شود. آرگون مایع به طور گسترده ای در فرآیند تولید نیمه هادی ها به عنوان گاز خالص مورد استفاده قرار می گیرد.

آرگون مایع در انواع مختلفی از مخازن، حسب نیاز، حمل میگردد؛ مخازن دوئر، سیلندرهای مایع و مخازن کرایوجنیک.

چگالی آرگون مایع برابر 1394 کیلوگرم در متر مکعب است که یک لیتر از آن برابر 1.4 کیلوگرم خواهد شد.

سفارش