کرایوجنیک ظرفیت بالا

  • ظرفیت بالا به حجمهای بیش از 500 لیتر اطلاق میشود.
  • هر نوع مخزنی با ظرفیت بالا که برای حمل گازهای مایع استفاده دارد.

سفارش