گازهای طبی و صنعتی

گازهای صنعتی و طبی از مواد گازیی هستند که برای استفاده در صنعت تولید می شوند. گازهای اصلی شامل نیتروژن، اکسیژن، دی اکسید کربن، آرگون، هیدروژن، هلیوم و استیلن هستند و انواع مختلفی از گازها و مخلوط ها در سیلندرهای گاز در دسترس هستند. صنعت تولید این گازها به عنوان صنعت گازهای صنعتی شناخته شده است که شامل عرضه تجهیزات و فن آوری تولید و استفاده از گازها می شود. تولید آنها میتواند بخشی از صنعت شیمیایی گسترده تلقی گردد (که گازهای صنعتی اغلب به عنوان “مواد شیمیایی مخصوص” شناخته می شوند).

گازهای صنعتی در طیف گسترده ای از صنایع، شامل نفت و گاز، پتروشیمی، مواد شیمیایی، برق، معدن، فولاد سازی، فلزات، حفاظت از محیط زیست، دارو، داروسازی، بیوتکنولوژی، غذا، آب، کود، انرژی هسته ای، الکترونیک و هوا فضا استفاده میشود .

بعضی از کسب و کارهای تجاری، معمولا از طریق عوامل محلی رفع نیاز میکنند. این نوع کسب و کار از رهگذر فروش سیلندر گاز و تجهیزات مربوطه به توزیع کننده ها و در نهایت مصرف کننده نهایی تعریف میشود که شامل محصولاتی مانند بالون هلیوم، گازهای توزیع برای کوره های آبجو، گازهای جوشکاری و تجهیزات جوشکاری، گازوئیل و اکسیژن پزشکی است.

خرده فروشی گاز  فقط به شرکت های تولید کننده گازهای صنعتی یا عوامل آنها محدود نمی شود. بازه وسیعی از مخازن حمل کوچک به نام سیلندرها، بطری ها، کارتریج ها، کپسول ها یا کانال ها برای حمل LPG، بوتان، پروپان، دی اکسید کربن یا اکسید نیتروژن وجود دارد.