خدمات

Slide background
تزریق و پرجینگ

پرجینگ و تزریق

با عملیات پرجینگ ، گازی مثل آرگون یا نیتروژن در محل تزریق شده، جایگزین اکسیژن میگردد. با این کار هم خطوط در برابر اکسیداسیون محافظت میشوند و هم اینکه نقاط جوش خود را باز یافته و تا حدی سرد میشوند که دیگر اکسیداسیون ممکن نباشد.

در لوله های انتقال نفت و گاز، برای جلوگیری از اکسیداسیون و همین طور محافظت از نقاط جوش، همان گونه که در بالا ذکر شد، نسبت به تزریق گاز نیتروژن اقدام میشود به گونه ای که در فشار بالا مشکلات خطوط انتقال، در صورت وجود، رخ نماید.

شرکت سپیدان گاز آریا با اجرای مؤفق چند پروژه ی سنگین در جنوب کشور، آمادگی خود را برای انجام پروژه های مشابه اعلام میدارد.