نیتروژن مایع

نیتروژن مایع (دمای جوش -196 درجه سانتیگراد) (بی رنگ و بی بو) (سرمازا)

نیتروژن مایع، (به انگلیسی: Liquid nitrogen) نیتروژن مایع، حالت مایع عنصر نیتروژن می‌باشد. نیتروژن مایع، مایعی بی رنگ, بی بو (بسیار شبیه به آب) با دمایی نزدیک ۱۹۶ درجه زیر صفر بوده و از تقطیر جزء به جزء هوای مایع به دست می‌آید. تقطیرجزء به جزء، یکی از انواع تقطیر برای جداسازی اجزای یک مخلوط می‌باشد که در این جا اجزاء از طریق حرارت و گرما، به ترتیب به نقاط جوش شان می‌رسند. نیتروژن مایع به صورت‌های LIN، LN۲ و LN نشان داده می‌شود.

  • نیتروژن مایع یک سیال سرمازا می‌باشد که در تماس با بافت زنده موجب یخ زدگی و سرمازدگی آن بافت می‌شود.
  • در فشار جو، نیتروژن مایع در ۷۷ درجه کلوین که برابر با ۱۹۶- درجه سیلیسوس و ۳۲۱- درجه فارنهایت است، به جوش می‌آید.
  • نیتروژن، بی اثر است و به فرایند احتراق هیچ گونه کمکی نمی‌کند.

چگالی نیتروژن مایع برابر 808.4 کیلوگرم در متر مکعب است و یک لیتر از آن معادل 0.808 کیلوگرم خواهد شد.