گازهای مایع

گاز مایع

گازهای مایع

گازهای مایع

  • گاز مایع شده (گاهی اوقات به عنوان گاز مایع شناخته می شود) گازی است که با خنک سازی یا فشرده سازی آن به یک مایع تبدیل می شود.
  • گازهای مایع همان گازهای طبیعیی اند که برای ذخیره سازی یا حمل و نقل، مایع شده اند. از آنجا که حمل و نقل گاز طبیعی نیاز به یک شبکه بزرگ از خط لوله که از طریق حوزه های مختلف و اقیانوس عبور می کند، دارد؛ سرمایه گذاری عظیم و برنامه ریزی طولانی مدتی را می طلبد. قبل از حمل و نقل، گاز طبیعی تحت فشار قرار می گیرد. گاز مایع سپس از طریق مخازن با محفظه های هوای ویژه حمل می شود.

گازهای مایع

آرگون مایع