مخازن کرایوجنیک

Slide background

مخازن کرایوجنیک

مخازن کرایوژنیک (کرایوجنیک)

 • کرایوجنیک مطالعه تولید و رفتار مواد در دمای بسیار پایین است، مخازن کرایوژنیک برای نگهداری مواد در آن دما طراحی و تولید میشوند.
 • نقطه جوش گازهایی مانند هلیوم، هیدروژن، نئون، نیتروژن، اکسیژن و هوای طبیعی زیر دمای -180 درجه سانتیگراد قرار دارد.
 • در حالی که مبرد های فروئون، سولفید هیدروژن و دیگر مبرد های معمولی دارای نقاط جوشی بالاتر از -180 درجه سانتی گرادند.
 • به طور فزاینده ای، استفاده و ذخیره سازی گازهای صنعتی مانند اکسیژن، نیتروژن و آرگون، به صورت مایع و در دمای کرایوژنیک رو به افزایش است.
 • مخازن کرایوژنیک به لحاظ فشار و اندازه مطابق با الزامات توزیع و تجارت استاندارد شده اند.
 • این مخازن در هر دو شکل عمودی و افقی ساخته میشوند.
 • ظرفیت اسمی استاندارد مخازن بزرگ از 3،160 لیتر تا 61،620 لیتر را در برمیگیرد.
 • حداکثر فشار مجاز برای مخزن داخلی برای دمای 20 تا -196 درجه سانتیگراد برابر با 18، 22 یا 36 بار است.
 • پیکر بندی عمده مخازن کرایوژنیک برای اشغال نکردن فضا، عمودی است.
 • مخازن، بر مبنای دستورالعمل های تجهیزات فشار ES 97/23 / EC و EN 13458 تولید و آزمایش میشوند.
 • هر مخزن نیز می تواند به تبخیر کننده ها(ویپرایزرها) هم مجهز گردد، عمدتاً از نوع هوای محیط، تا عرضه محصول در فرم گاز در درجه حرارت هوا و با سرعت  120 نیوتن متر مکعب در ساعت ممکن گردد.

تقسیم بندی مخازن کرایوژنیک بر اساس استفاده

 1. مخزن ثابت.
 2. مخزن مخصوص پمپهای گاز برای ارائه محصول به صورت مایع و همین طور گاز طبیعی، مجهز به ویپرایزر.
 3. مخزن مناسب برای حمل.
 4. مخزن پایه دار قابل جابجایی.
 5. مخزن برای حمل، استوانه ای شکل.

تقسیم بندی کلی مخازن کرایوژنیک