سیلندر

Slide background

سیلندر

سیلندر

یک سیلندر، یک مخزن فشار است که برای ذخیره گاز در فشار بالاتر از فشار اتمسفر استفاده می شود. استوانه های با فشار بالا، بطری نیز نامیده می شوند.

انواع سیلندر

کم فشار– برای حمل گاز تا فشار 500 پاوند در اینچ مربع یا تقریباً 34 بار
– دارای دیواره نازک
– بدنه غیر یکپارچه و جوش داده شده
– پایه حلقوی
– پهنتر و سبکتر از نوع فشار بالا
پر فشار– برای حمل گاز تا فشار 10000 پاوند در اینچ مربع یا تقریباً 689 بار
– دارای دیواره ضخیم
– بدنه یکپارچه
– سنگین، حتی در حالت خالی
– از جنس استیل یا آلومینیوم

پایه و پالت سیلندر

برای حمل و استفاده بهتر معمولاً از پایه برای سیلندرها یا رک (پالت) استفاده میشود.

پالت سیلندرپالت اکسیژن

پالت سیلندر

سفارش