ویپرایزر

ویپرایزرها، مبدل های حرارتی هستند که برای احیاء مجدد گازهای مایع، استفاده می شوند گازهایی که به عنوان مایع تحت دمایی خاص ذخیره می شوند.

بعضی از انواع ویپرایزر:

با گرمای هوای محیطی
با گرمای آب
با گرمای سوخت
و چند نوع دیگر
فن آوری بهینه ویپرایزر برای فرآیند شما، به محیط زیست محلی، منبع گرمایش موجود (آب خنک کننده، بخار یا برق)، مقررات ترجیحی و یا قوانین دیگر شما بستگی دارد.